Loading…
This event has ended. Visit the official site or create your own event on Sched.
Back To Schedule
Wednesday, February 10 • 11:05 - 11:25
Forebygging av fallskader hos eldre: IoT-løsninger i et sosio-teknisk perspektiv
Tingenes internett startet med en teknologisk visjon. Denne visjonen har ledet mye av utviklingen. Nå ser vi i økende grad IoT-løsninger som må tilpasses komplekse sosio-tekniske omgivelser. Babak vil snakke om et slikt case, dvs. bruk av IoT innen fallforebygging hos eldre, og diskutere hva vi har lært gjennom forskningen vår på f.eks. kroppsbårne fallsensorer.

Hva vil deltakerne lære? 
Deltakere vil lære om teknologier, løsninger og tjenester for fallforebygging, hvordan IoT-løsninger kan ta større hensyn til brukere, og noen metodiske grep som kan hjelpe deg å lage bedre IoT-løsninger.

Speakers
avatar for Babak Farshchian

Babak Farshchian

Seniorforsker og forskningsleder, Sintef
Babak har bakgrunn fra NTNU, datalinje, og har jobbet med forskning siden 1995, først på NTNU, så på Telenor og nå på SINTEF. De siste årene har han jobbet med velferdsteknologi, bl.a. fallteknologi (innenfor EU-prosjektet FARSEEING og NFR-prosjektet ADAPT), Helsevakta, lo... Read More →


Wednesday February 10, 2016 11:05 - 11:25 CET
Digitalisering: IoT, Big Data Rom 2